Stödbandage

För vem är stödbandage lämpligt?

Inte bara elitidrottare drabbas av skador i leder och muskler. Många kan någon gång behöva ta hjälp av ett stödbandage, då skadan kan vara framme i form av smärta, inflammation eller förslitning, från exempelvis lång tids stillasittande eller monotona rörelser. Om inte, så kan även den bästa någon gång trampa snett och behöva lite extra stöd! Mabs samtliga stödbandage är lämpade för alla i avseendet att de är individuellt anpassningsbara vad gäller storlek och tryck på kompression. 

När bör stödbandage användas?

Skador kan delas upp i två olika kategorier; akuta skador och överbelastningsskador, båda varianter kan lindras med hjälp av bandage. Akuta skador resulterar ofta i en blödning i sena eller muskel som kan yttra sig i form av missfärgning och en svullnad som kan smärta. Överbelastningsskador uppkommer ofta succesivt, från exempelvis långvarig och felaktig belastning, ensidig träning eller överansträngning av fysisk träning. Vanligtvis är det ett flertal faktorer som spelar in till uppkomsten av en överbelastningsskada.

Mer specifikt kan skador ge sig till känna i form av smärta eller en inflammation som ofta yttrar sig i form av en brännande smärta och som oftast läker av sig själv med hjälp av vila och mindre belastning. Träningsvärk och stukning/vrickning är skador som ofta uppstår vid fysisk aktivitet och som kan lindras av värme, vilket stödbandage ger. Muskelbristning, där muskelfibrer brister eller Artos, ledförslitning är andra skador som lindras med hjälp av stödbandage.

Vilka effekter kan användande av stödbandage ge?

Värme: Ökad kroppsvärme har effekten ökad blodgenomströmning, vilket i sin tur ger snabbare reaktionsförmåga i muskler samt en smärtlindrande och antiinflammatorisk effekt.Mabs stödbandage har en värmande effekt till den lokala, drabbade kroppsdelen tack vare det specialutvecklade materialet NeoTex, ett neoprenmaterial med slutna celler.

Stöd/kompression: Bandage ger ett behagligt stöd över mjukdelar, vilket underlättar svullnad och gör kroppen mer uppmärksam på den skadade kroppsdelen. Extra stöd i allmänhet kan vara skönt eftersom leder ofta kan kännas instabila vid en skada.

Skydd: Stödbandage fungerar som ett skydd för hudytan mot stötar och tryck, vilket underlättar i den aktiva vardagen, när senfästen vid skada kan vara känsliga för fysisk beröring.

Placeboeffekt: Placeboeffekt kan också benämnas som förväntanseffekt och innebär en förväntan om att ett tillstånd ska bli bättre p.g.a. en viss åtgärd gör att du känner dig bättre, trots att ingen bevisad förbättring faktiskt skett.

Förebyggande: Att påvisa att stödbandage har en förebyggande effekt på skador är svårt. Studier visar att bandage inte gör någon anmärkningsbar skillnad vid risk för skada bland personer som tidigare inte ådragit sig någon skada. Däremot kan stödbandage förebygga och minska risken hos personer med tidigare skada att inte skadas igen. Varför det fungerar så är kombinationen av förbättrat ledpositionssinne, vilket innebär bättre kroppsmedvetenhet tillsammans med värme som gör att muskulatur och senor blir mer elastikska.